Home / Bài giảng / [Video] Bài giảng kĩ thuật cân bằng hệ số trong chứng minh bất đẳng thức, cực trị đại số

[Video] Bài giảng kĩ thuật cân bằng hệ số trong chứng minh bất đẳng thức, cực trị đại số

Một số video về bài giảng kĩ thuật cân bằng hệ số trong chứng minh bất đẳng thức, cực trị đại số dành cho ôn thi học sinh giỏi lớp 8, lớp 9 và ôn thi vào lớp 10. Nội dung bài giảng gồm 2 video.

Xem thêm: Video bài giảng về bất đẳng thức (cơ bản)

Video số 1

Xem tiếp Video số 2