Home / Tài liệu / Tổng hợp đề thi vào lớp 10 chuyên toán qua các năm

Tổng hợp đề thi vào lớp 10 chuyên toán qua các năm

Các em học sinh lớp 9 tham khảo các đề thi vào lớp 10 chuyên toán, tin qua các năm của các tỉnh thành phố trên cả nước.

  1. Đề thi vào lớp 10 chuyên toán năm 2022-2023. Download here
  2. Đề thi vào lớp 10 chuyên toán năm 2021-2022. Download here.
  3. Đề thi vào lớp 10 chuyên toán năm 2020-2021. Download here.

Xem thêm: Tổng hợp Đề thi vào lớp 10 môn toán (toán chung) qua các năm.

Check Also

Tham khảo Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024

Các em HS tham khảo Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024