Home / Tài liệu / Tổng hợp Đề thi vào lớp 10 môn toán qua các năm

Tổng hợp Đề thi vào lớp 10 môn toán qua các năm

Các em học sinh lớp 9 tham khảo bộ đề thi vào lớp 10 môn toán qua các năm học được sưu tầm.

  1. Đề thi vào lớp 10 môn toán năm 2023-2024. DOWNLOAD HERE
  2. Đề thi vào lớp 10 môn toán năm 2022-2023. DOWNLOAD HERE.
  3. Đề thi vào lớp 10 môn toán năm 2021-2022. DOWNLOAD HERE
  4. Đề thi vào lớp 10 môn toán năm 2020-2021. DOWNLOAD HERE.
  5. Đề thi vào lớp 10 môn toán năm 2019-2020. DOWNLOAD HERE.
  6. Đề thi vào lớp 10 môn toán năm 2018-2019. DOWNLOAD HERE.

Check Also

5 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop

5 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop được biên tập lại giúp các em học sinh thuận lợi trong việc ôn tập.